fbpx
Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar

Kirurgisk udstansning af ar & aknear

Af Ulrik knap, speciallæge, md, Specialist i laser & akne ar

At behandle aknear er og har altid været et fagområde for dygtige specialister. Det er et vanskeligt område inden for lægevidenskaben, som kræver både viden, ekspertise, erfaring og en palette af forskellige behandlingsteknikker for at opnå de bedste resultater for patienten.

Ved at kombinere forskellige metoder - når det er relevant - er den eneste måde at opnå de bedste resultater og den højeste succesrate. Det er en af grundene til, at mange patienter søger min hjælp for at få behandlet deres aknear af mig personligt.

Behandling af dybe ar

De dybeste akne ar i ansigtet omfatter bl.a. adhærente rolling scars, ice pick scars og boxcar scars.

Det er de aknear, som mine patienter typisk er mest kede af, fordi arrene kan være meget iøjnefaldende.

Ansigtet er jo det første andre ser, når de møder en.

Den undergruppe af aknear, der kaldes dybe ice pick scars og bestemte former for boxcar scars behandler jeg ofte ved enten kirurgisk at fjerne arrene ved såkaldt udstansning eller vha. den teknik, som kaldes TCA cross.

Valg af behandling afhængigt af hvordan arrene fremtræder. Dette er teknikker, som giver fremragende resultater.

Når jeg har behandlet hudens dale, kommer turen til de mere overfladiske aknear, som skal behandles med andre teknikker. Det kan fx være laser resurfacing.

Min strategi er med andre ord trinvist at gå frem. Behandlingerne kan foretages på én og samme dag i milde tilfælde eller over flere gange ved sværere tilfælde af aknear for at opnå det resultat, som patienten ønsker.

Denne strategi giver mine patienter overlegne resultater og er en af årsagerne til at mine patienter kommer langvejs fra for at få behandling i min klinik.

Udstansning af aknear
Figuren viser principperne for kirurgisk fjernelse af aknear
Før akne ar behandling med udstansning og TCA cross
Dybe boxcar scars
Efter udstansning og TCA cross ved ar efter akne
Efter TCA cross og kirurgisk fjernelse af aknear

Hvilke resultater kan forventes?

Et eksempel på resultatet efter udstansning af ar og TCA cross er vist i før- /efterbillederne.

Denne patient havde svære forsænkede, atrofiske aknear, herunder brede boxcar scars og ice pick scars.

Patientens boxcar scars blev fjernet kirurgisk ved udstansning, mens de mange ice pick scars blev behandlet med TCA cross.

For at udjævne huden yderligere og forbedre patientens overordnede hudstruktur, vil næste skridt være fraktioneret CO2 laser eller anden energi-baseret udstyr.

Hvilke slags aknear kan behandles kirurgisk?

Bestemte typer aknear behandles bedst ved simpel kirurgisk fjernelse arrene i stedet for at forsøge at forbedre dem med TCA cross, laser eller andre energi-baserede behandlinger.

Det gælder især meget dybe ice pick scars samt dybe og bredde boxcar scars.

Disse ar når i svære tilfælde helt ned i niveau med ansigts fedtlag og vil derfor være vanskelige at korrigere vha. TCA cross alene.

Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar
Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar

Hvor lang tid tager behandlingen?

Udstansning af ar tager typisk 5-10 minutter pr ar.

Hos patienter med svære aknear, hvor det er nødvendigt med kirurgi, kan hele proceduren tager 30-60 minutter helt afhængigt af antal ar, der skal fjernes.

TCA cross, subcision og lignende procedurer kan også foretages samme dag om forudsat at du har ar, hvor disse behandlinger er relevante.

Hvordan foretages kirurgisk fjernelse af akne ar?

Først bedøves huden ved at injicere en lokalbedøvende væske ind under huden. Derefter er resten af behandlingen smertefri.

Når bedøvelsen virker, fjerner jeg arret med en skalpel eller en lille rund kniv, og huden sys sammen igen med få sting, som skal fjernes efter ca. 5-6 dage, når såret er helet.

Hvorfor giver det mening at fjerne aknear kirurgisk?

Jeg fjerner kun dybe, atrofiske aknear kirurgisk, når jeg vurderer, at kirurgi giver det flotteste resultat til sammenligning med andre teknikker. Målet er altså at erstatte det dybe akne ar med et operationsar, der er meget mindre synligt.

Få uger efter operationen anbefaler jeg, at der foretages fraktioneret CO2 laserbehandling af huden for at forbedre det kosmetiske resultat og gøre operationsarret væsentligt mindre synligt.

Videnskabelige undersøgelser dokumenteret, at fraktioneret laser behandling af operationsar giver mere kontrolleret sårheling og mindre synlige ar. Det er bl.a. dokumenteret i en undersøgelse, hvor kun den ene halvdel af et operationsar blev behandlet (t), mens den anden halvdel af arret (c) ikke blev behandlet med laser. Det er vist i billedet [1].

Kombinationen af kirurgisk udstansning af akne ar efterfulgt af fraktioneret laser behandling af operationsarret giver altså det bedste resultat.

operationsar fraktioneret laser
Den en halvdel af operationsarret (t) blev behandlet med fraktioneret laser umiddelbart efter operationen, mens den modsatte side (c) forblev ubehandlet.

Du kan også finde mere om behandlingen under FAQ

Du finder svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål omkring aknear på klinikkens FAQ.

Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar
Rolling scars (bølgear) er en undgruppe af aknear, som bedst behandles med subcision. De mest overfladiske bølgear kan også behandles med laser.

Giver behandlingen permanente resultater?

Ja, kirurgisk fjernelse af aknear giver altid permanente resultater.

Hvad er fordelene ved udstansning af ar vs TCA cross?

Ved udstansning fjernes arret med det samme og operationssåret lukkes med nogle få sting i huden.

Denne metode er fremragende til behandling af brede boxcar scars og meget dybe ice pick scars og resultatet ses med det samme.

Behandlingen bør til gengæld reserveres til de sværeste og dybeste aknear, da det skal give mening at erstatte aknearret med et operationsar, som er mindre synligt.

TCA cross er en helt anden teknik, men kan til gengæld anvendes til nogle af de samme ar typer, herunder til forbedring af forstørrede porer, lineære ar, ice pick scars og smalle boxcar scars. 

TCA står for trichloreddikesyre og cross står for kemisk rekonstruktion af ar (eng.: TriChloroacetic Acid Chemical reconstitution of Skin Scars). 

Ved denne behandling lægger jeg en lille dråbe TCA (som er en stærk eddikesyre) i bunden af hvert enkelt aknear. Dermed nedbryder eddikesyren arret og stimulerer huden til at danne nyt bindevæv i huden, hvormed arret udjævnes. 

Der skal typisk nogle behandlinger til for at nå helt i mål med TCA cross – afhængigt af hvor dybt arret går ned i huden.

Fordelen ved TCA cross ifht. udstansning er, at der ikke kommer et operationsar og at TCA cross er en meget effektiv teknik. Jeg kan behandle op mod 200 ice pick scars med TCA cross på bare 10-15 minutter. Til sammenligning kan jeg kun fjerne nogle få ar ved udstansning inden for den samme tid.

Kirurgisk udstansning er dermed ikke en velegnet teknik, hvis der skal behandles adskillige 100 ice pick scars, hvilket flere af mine patienter har. I det tilfælde er TCA cross den mest oplagte teknik, mens udstansning kan reserveres til enkelte dybe aknear.

Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar

Her foretages fraktioneret CO2 laser på aknear. Patienten havde forinden fået foretaget subcision for at opbryde tråde af arvæv, som holdt huden nede.

Er der risici ved kirurgisk fjernelse af akne ar?

Som ethvert andet kirurgisk indgreb er der altid en lille risiko for sårinfektion og blødning.

For at mindske risikoen for sårinfektion, skal du anvende en bakteriedræbende salve indtil stingene fjernes på dag 6. Jeg sørger for at vejlede dig om, hvordan du skal holde såret rent.

Undgå for eksempel at tage i svømmehal og havbad indtil stingene er fjernet.

Mindre blødning under selve operationen er ikke en bivirkning men er forventeligt. Risikoen for blå mærker i huden kan imidlertid væsentligt reduceres ved at undlade indtag af kosttilskud mindst 2 uger før operationen, herunder levertran, fiskeolie, vitaminpiller og hvidløg.

Hos patienter med mørk hud kan der forekomme midlertidig mørkfarvning (PIH) af operationsarret.

Dette forsvinder inden for få måneder. Husk at du gerne må anvende en recovery makeup eller en alm. mineralsk pudder for at kamuflere PIH, lige så længe mørkfarvningen af huden varer ved. 

For at reducere risikoen for PIH kan du anvende en blegecreme fra 7. dag efter behandlingen og solcreme med høj faktor (SPF 50) et par uger før behandlingen. Solcremen tages i brug igen, så snart stingene er fjernet og anvendes i 3 måneder efter operationen.

Undlad i øvrigt direkte sollys mod arret efter behandlingen.

Hvordan ved jeg som patient, om kirurgisk udstansning af mine aknear er den bedste løsning?

Som specialist i behandling af akne ar er der én ting, jeg mener er utrolig vigtigt, før nogen som helst behandling bør foretages, og det er at analysere de enkelte aknear og inddele arrene efter undertype.

De fleste af mine patienter har mange forskellige slags aknear, herunder forstørrede porer, ice pick scars, boxcar scars, rolling scars, adhærente ar og fikserede ar.

Hvor én type af aknear behandles bedst med én teknik, giver samme teknik ikke nødvendigvis lige så gode resultater ved behandling af andre aknear. 

Fx vil behandling af dybe ice pick scars og dybe boxcar scars med kirurgisk fjernelse give fremragende resultater med det samme, mens samme type aknear ville kræve adskillige behandlinger med fraktioneret laser uden at nå tilnærmelsesvis samme resultat. 

Kirurgisk fjernelse erstatter imidlertid aknearrene med en anden type ar, nemlig operationsar, og teknikkerne skal derfor altid holdes op imod hinanden ifht. forventede resultater, antal behandlinger, om patienten har andre aknear typer og det samlede behandlingsforløb som et hele.

Denne planlægning kræver flere års erfaring at blive god til og er et af de felter jeg har specialiseret mig i som læge. Derfor begynder jeg enhver konsultation med en analyse af arrene, hvor jeg undersøger huden under særlig indirekte belysning, berører og strækker huden og betragter ansigtets mimik for at identificere evt. adhærencer i huden og fikserede ar. Det er første trin, inden jeg lægger en konkret plan for behandlingsforløbet og i den sammenhæng tager stilling til, hvorvidt nogle ar bør behandles ved kirurgisk udstansning frem for TCA cross eller andre teknikker.

behandling af akne ar
Akne ar behandling fraktioneret CO2 laser læge ulrik knap

Kan akne ar fjernes ved kirurgi uanset hudfarve?

Ja, kirurgisk fjernelse af aknear kan foretages uanset om din hud er lys eller mørk.

Kan kirurgi kombineres med andre behandlinger?

Ja, det er intet problem. Kirurgisk fjernelse af aknear er bare én af de metoder, jeg anvender.

Behandlingen er fremragende til især dybe, atrofiske aknear. Efter få uger anbefaler jeg, at operationsarret udjævnes med fraktioneret CO2 laser

Har du mange forskellige slags aknear, kan kirurgisk fjernelse af enkelte aknear sagtens foretages samme dag som TCA cross, subcision og fraktioneret CO2 laser.

Valg af behandling afhænger af, hvilke slags aknear du har.

De fleste patienter har mange forskellige slags aknear, herunder ice pick scars, boxcar scars, lineære ar, rolling scars, fikserede ar, adhærente ar og forstørrede porer.

Andre har kun én slags aknear. For at opnå det flotteste resultat er det vigtigt før behandlingen at have foretaget en grundig analyse af arrene for at identificere hvilke slags aknear, der er tale om.

Når det er gjort, matcher jeg med den rigtige behandling, der giver det bedste resultat. Det er mit ekspertområde.

Gør behandlingen ondt?

Behandlingen foretages i lokalbedøvelse. Det betyder, at behandlingen er smertefri.

Hvor meget bedre bliver mine aknear efter kirurgisk udstansning?

Kirurgisk udstansning giver fremragende resultaterne efter en behandling.

I de fleste tilfælde forbedres aknearret 75-90%.

Få uger efter operationen anbefaler jeg, at der foretages fraktioneret CO2 laser behandling af operationsarret for at gøre det mindre synligt.

Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar

Hvordan ser min hud ud efter udstansning af akne arret?

En af de bedste ting ved kirurgisk fjernelse af aknear er, at behandlingen giver resultater mere eller mindre med det samme. Aknearret er altså væk efter operationen.

Stingene skal sidde indtil ca. 6. dagen efter operationen.

Det er almindeligt, at operationsarret er rødt og klør de første dage til uger efter operationen.

Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar
Umiddelbart efter TCA cross og kirurgisk udstansning af aknear. Der ses frosting efter TCA cross (den hvide farve forsvinder efter ca. 15 min.).
Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar

Hvordan skal huden plejes og hvad skal jeg være opmærksom på?

Sørg for at holde operationssåret rent. Du må gerne gå i bad dagen efter operationen. Følg i øvrigt den mundtlige og skriftlige vejledning, som du får med fra klinikken.

 

Hos personer med mørk hudfarve er der risiko for midlertidig mørkfarvning af operationsarret (PIH). For at mindske risikoen skal du beskytte huden mod solen og anvender solcreme i månederne efter, at stingene er fjernet.

Skulle midlertidig mørkfarvning af operationsarret opstå, så husk at huden kommer til at se normal ud igen og at du gerne må anvende en recovery makeup (fx Lycogel) eller helt alm. mineralsk pudder til at kamuflere farveforskellen i huden.

Hvilke fordele er der ved at fjerne aknear kirurgisk?

Fordelen ved denne behandling er uden tvivl, at du ser resultater med det samme og at det dybe aknear erstattes af et væsentlig mindre synligt operationsar.

Hvor mange behandlinger skal jeg have?

Behandlingen skal kun foretages én gang og giver resultat med det samme. Efter 3-4 uger kan operationsarret og hudens generelle struktur forbedres yderligere vha. fraktioneret CO2 laser, som fremmer en mere kontrolleret sårheling.

Hvornår ser huden normal ud igen efter behandlingen?

Nedetiden er tiden fra operationen, indtil huden igen ser normal ud. Stingene fjernes efter 6 dage og evt. blå mærker i huden forsvinder i løbet af få dage.

Derefter kan operationsarret stadigvæk ses, men denne type ar er væsentlig mindre synlige end det dybe aknear, som blev fjernet. Operationsarret kan forbedres yderligere vha. fraktioneret CO2 laser, som jeg anbefaler foretages efter få uger.

Vampyrbehandling

Vil du høre mere om, hvordan hudlæge Ulrik Knap kan hjælpe dig?

Kontakt klinikken for en konsultation. Har du spørgsmål inden du booker tid eller har du behov for hjælp til tidsbestilling, er du altid velkommen til at henvende dig helt uforpligtende til speciallægeklinikken.

minoxidil

Varmeste hilsner

Kirurgisk udstansning af akne ar & andre typer ar

Hudlæge Ulrik Knap, MD, Specialist i Laserbehandling og aknear

Speciallæge Ulrik Knap om behandling af aknear med kirurgisk udstansning

Jeg anvender mange forskellige teknikker og metoder til behandling af aknear og ofte er det nødvendigt at anvende en kombination af forskellige teknikker for at opnå det flotteste resultat.

Det kan bl.a. omfatte TCA cross til overfladiske ice pick scars og forstørrede porer, subcision til adhærente og fikserede ar, kirurgisk fjernelse af ar til meget dybe ar og fraktioneret laser af overfladiske boxcar scars og rolling scars m.fl..

Kirurgisk fjernelse af ar er med andre ord bare én af mange behandlinger, der kan foretages for at forbedre ar efter akne. 

Men husk nu på, at selvom behandlingen lyder simpel, så bør behandlingen udføres af en specialist, som har kirurgisk erfaring og er bekendt med de forskellige slags aknear og deres behandling, så arrene behandles korrekt.

Nøglen til succes er først at analysere arrene og finde den rigtig behandling til hver enkelt aknear.

Sådan bestiller du tid

Ønsker du at reservere tid til forundersøgelse, kan du nemt og hurtigt booke tid online her.

Har du behov for hjælp til at bestille tid eller spørgsmål før du beslutter dig for at bestille tid, så kan du hente hjælp her.