fbpx
Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar

Behandling af akne ar med subcision

Af Ulrik knap, speciallæge, md, Specialist i laser & acne ar

At behandle aknear er og har altid været et fagområde for dygtige specialister. Det er et vanskeligt område inden for lægevidenskaben, som kræver både viden, ekspertise, erfaring og en palette af forskellige behandlingsteknikker for at opnå de bedste resultater for patienten.

Ved at kombinere forskellige metoder - når det er relevant - er den eneste måde at opnå de bedste resultater og den højeste succesrate. Det er en af grundene til, at mange patienter søger min hjælp for at få behandlet deres aknear af mig personligt.

Hvad er subcision?

En af de metoder, jeg anvender, er subcision, som er og bliver en af de mest effektive behandlinger af nedbundne, adhærente og fikserede akne ar

Disse aknear er fikseret til hudens dybere lag, herunder fedtvæv og ansigtets mimiske muskler. Strenge af arvæv hæfter fra undersiden af huden til disse dybereliggende strukturer i ansigtet som et resultat af den dybe inflammation, som ledsager svær akne, herunder cystisk akne.

Når huden efterfølgende går i gang med at udbedre skaderne efter akne, dannes store mængder arvæv i alle lag af huden; hele vejen ned til fedtvævet i ansigtet, med den konsekvens, at huden forsænkes. Resultatet er altså forsænkede, atrofiske aknear af typen rolling scars og boxcar scars. Disse aknear ses især i panden, tindinger og på kinderne.

Fikserede aknear behandles bedst vha. subcision ved at opbryde og løsne de strenge af arvæv, som holder huden fikseret til de dybereliggende strukturer. 

Princippet for behandlingen er vist i figuren.

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar
Før og efter subcision
Behandling af ar med subcision - Alba Privatklinik
Før og efter subcision

Hvilke typer aknear kan behandles med subcision?

Aknear kan klassificeres og inddeles i forskellige typer, herunder ice pick scars, boxcar scars, rolling scars, dybe atrofiske ar, hypertrofiske ar, røde ar, adhærente ar og fikserede ar. 

Adhærente og fikserede aknear indeholder strenge af arvæv, der binder arret ned til underliggende fedt- og/eller muskelvæv. 

De adhærente aknear kan skelnes fra andre aknear ved med to fingre at strække huden. Forbliver arret forsænket, er det højest sandsynligt bundet ned af strenge af arvæv og vil derfor respondere godt på behandling med subcision.

Hvordan ved jeg om subcision er den bedste behandling af mine aknear?

Når jeg undersøger aknear, anvender jeg mine mange års erfaring til at identificere de forskellige aknear typer. Nøglen til succes er at identificere aknear typen og dernæst matche med de rette teknikker.

Adhærente og fikserede aknear er nogle af de vanskeligste aknear at udpege. De kræver mange års træning at kunne identificere. Undersøgelsen omfatter bl.a. at jeg rører ved huden, strækker huden over arret og betragter patientens ansigtsmimik. 

Et 2-dimensionelt foto er ikke en præcis nok metode til at vurdere, om patienten er en god kandidat til subcision. Det er grunden til, at jeg altid ser mine patienter til en fysisk konsultation og ikke foretager vurderingen via Skype eller fotos.

En præcis klassifikation af aknear er afgørende for mit valg af behandling af individuelle aknear og dermed afgørende for resultatet.

Subcision er bare én af mine behandlinger. Metoden er velegnet til at opbryde arvæv, der fikserer huden. Dette kan ikke gøres med andre metoder, hverken fraktioneret lasere, mikro-needling eller kemiske peelinger.

Når arvævet er opbrudt, løfter arret sig spontant. Derefter injiceres en filler ind under arret for at undgå at huden falder sammen igen. Filleren fungerer som en buffer foruden, at den erstatter det substanstab, som måtte være i huden.

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar

Vil du høre mere om, hvordan hudlæge Ulrik Knap kan hjælpe dig?

Kontakt klinikken for en konsultation. Har du spørgsmål inden du booker tid eller har du behov for hjælp til tidsbestilling, er du altid velkommen til at henvende dig helt uforpligtende til speciallægeklinikken.

Ar efter bumser | Før og efter behandling af akne ar | Hudlæge Ulrik Knap
Før og efter behandling af akne ar | Hudlæge Ulrik Knap

Hvordan foretager Speciallæge Ulrik Knap subcision af aknear?

Subcision foretages på adhærente og fikserede ar, herunder rolling scars og boxcar scars. Når disse aknear er identificeret, udvælges hvilke aknear, der skal behandles. Derefter markeres arrene med tusch, og proceduren kan nu gå i gang.

Først lokalbedøves området med Lidokain cum adrenalin. Jeg anvender forskellige metoder til at løsne arvævet. I nogle situationer anvender jeg en meget fin tynd nål. Det vil for eksempel være relevant ved behandling af adhærente aknear i tindingerne, hvor huden er tynd. 

Hvis arvævet er meget fast nedbundet, fx på kinderne, anvender jeg et specielt kirurgisk instrument, der kaldes en Nokor nål. Instrumentet anvendes til at løsne det faste arvæv, som trækker huden indad. 

Er der udtalt arvæv og fibrose i underhuden, fx på kinderne, kan det derimod være en fordel for mig at anvende en cannula, som er en stump nål, til at løsne adhærencerne med.

Når alle adhærencerne er kappet mellem undersiden af huden og fedtvæv eller muskel, rejser huden sig spontant. 

Giver subcision af aknear permanent resultat?

Ja. Hvis aknearret er bundet ned af arvæv, som løsnes med subcision efterfulgt af fillerbehandling, er resultatet permanent. 

Er aknearret også atrofisk, dvs. er der et substanstab i læderhuden eller fedtvæv, vil der som regel være behov for at gentage behandlingen med filler på sigt.

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar
Patienten her er en ideel kandidat til subcision og fillerbehandling. Bemærk det forsænkede, adhærente arvæv. Denne type aknear behandles med 2-3 behandlinger med subcision og filler. Efterfølgende injicerer jeg gerne en filler under arret, da filleren fungerer som en buffer og mindsker risikoen for, at ar trådene finder sammen igen. Derudover erstatter filleren et evt. substanstab i huden, som måtte være forårsaget af den inflammation, som ledsager svær akne.
Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar

Hvor meget kan jeg forvente, at min aknear forbedres?

Subcision efterfulgt af filler er en af de behandlinger, der typisk giver de mest iøjnefaldende og umiddelbare resultater. Resultaterne afhænger imidlertid af det pågældende ars sværhedsgrad og mængden af fibrose, lokalisation af arret og hudens tykkelse.

I nogle tilfælde opnår jeg en forbedring på op mod 90-98% med bare en enkelt behandling, særligt når aknearrene er overfladiske med lille eller intet substanstab. Dybere atrofiske aknear med mange adhærencer og arvæv kan være vanskeligere at behandle. Denne type aknear skal sædvanligvis behandles 2-3 gange med subcision og filler for at opnå en forbedring på 50-70%.

I gennemsnit opnår jeg en 70-80% forbedring af aknear hos de af mine patienter, der gennemfører et aknear behandlingsforløb.

Er subcision en sikker metode?

Ja. Subcision er en meget sikker metode med minimal risiko for komplikationer, når den udføres af en erfaren specialist. Men som med alle andre mindre kirurgiske procedurer, er der altid en risiko for blå mærker og infektion. Småblødninger i huden er vanskelige helt at undgå, særligt når man skal behandle større aknear, der har mange adhærencer, der hæfter til fedt og muskel.

Evt. blå mærker i huden efter behandlingen kan dækkes med en særlig recovery makeup, som kaldes Lycogel. Dette produkt matcher alle hudfarver. Du kan også anvende en helt alm. mineralsk pudder.

Sjældent kan der opstå en blodansamling i huden, hvilket føles som en lille knude i huden. Knuden kan mærkes de første uger efter behandlingen. Det forebygges ved at massere det behandlede område nogle gange dagligt de første 7 dage. Skulle en sådan knude i huden opstå, er behandlingen steroidinjektioner direkte ind i ansamlingen, massage og tålmodighed.

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar
Bølgear - Hudlæge - Ulrik Knap

Hvilke forholdsregler bør jeg tage efter subcision?

Huden vaskes med mild sæbe morgen og aften og påføres herefter en bakteriedræbende salve i 1 uge. For at undgå infektion skal du i øvrigt følge mine instrukser.

For at mindske risikoen for småblødning i huden og blå mærker bedes du ophøre indtag af kosttilskud, herunder hvidløg, fiskeolier, vitaminer m.fl., i ugerne op til din behandling. Mange kosttilskud gør blodet tyndere.

Efter subcision kan det være godt at lægge lidt koldt på huden for at mindske blødning, hævelse og ubehag. Det kan fx være frosne ærter fra fryseren indbundet i et viskestykke, som du lægger på huden i 10 minutter ad gange hver time det første døgn. Smerter kan lindres vha. paracetamol (fx Pamol eller Panodil) i anbefalede doser.

Følg altid den mundtlige og skriftlige vejledning, som du får udleveret af mig eller mine ansatte, når du først er her.

Hvad er fordelene ved subcision?

Subcision er en unik og yderst effektiv behandling af adhærente og fikserede aknear samt rolling scars. Arvævet, som holder huden fikseret til underlaget, kan kun opbrydes med subcision. Arvævet ligger som regel så dybt, at ingen laser, micro-needling, kemiske peelinger eller lignende metoder kan bedre arrene.

Effekten af subcision ses umiddelbart med det samme efter behandlingen, idet de strenge og tråde af ar, der trækker huden indad, kappes. Filler injiceres ind under aknearret i umiddelbar forlængelse derefter og sikre, at arret ikke falder sammen igen og danner nye adhærencer. Det giver et langvarigt og i mange tilfælde permanent resultat efter 1-3 behandlinger.

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar
Akne ar behandling fraktioneret CO2 laser læge ulrik knap

Hvor lang tid tager proceduren at foretage?

Behandlingen tager mig typisk ikke lang tid at udføre; som regel mellem 2-15 minutter afhængigt af mængden af arvæv. Jeg kan behandle små overfladiske aknear på få minutter, mens større atrofiske aknear med mange strenge tager længere tid at behandle.

Hvor mange behandlinger kræves?

Det afhænger af hvilken slags ar, der er tale om, omfang, og hvor svære adhærencerne er. Helt overfladiske aknear kan typisk behandles med bare en enkelt behandling, mens subcision skal foretages 2-3 gange i sværere tilfælde for at opnå det bedste resultat.

Ved overvejende atrofiske aknear, hvor der er et væsentligt substanstab, kan det være nødvendigt at gentage behandling med filler flere gange.

Kan subcision kombineres med andre behandlinger?

Ja, i princippet er der ikke den behandling, subcision ikke kan kombineres med.

Én af de behandlinger, jeg som udgangspunkt altid kombinere subcision med, er filler. Det er særlig relevant, når jeg foretager subcision på forsænkede, atrofiske aknear med substanstab. Filleren giver volumen og fungerer som en buffer under aknearret, så arret ikke efterfølgende falder sammen og danner nye adhærencer.  

TCA cross kan foretages i samme seance som subcision. TCA cross anvender jeg oftest til behandling af ice pick scars, lineære ar, visse boxcar scars og forstørrede porer for at stimulere hudens egen produktion af kollagen lokalt i de enkelte ar. Resultatet er, at der dannes nyt bindevæv i arret, hvormed arret løftes op i niveau med den omkringliggende hud. Herefter kan foretages enten fraktioneret eller fully ablativ laser resurfacing for at udjævne huden yderligere; dog helt afhængigt af behovet.

Subcision kan også kombineres med lasere og andre energi-baserede metoder fx til behandling af helt overfladiske aknear.

Valg af – og kombination af – behandlinger tager altid udgangspunkt i hvilken type aknear, der er tale om, fx om det er ice pick scars, boxcar scars, rolling scars, lineære ar, forstørrede porer, adhærente aknear, fikserede aknear, hypertrofiske akne m.fl..  

Det er vigtigt at huske på, at nøglen til et godt resultat er først at finde ud af, hvilken slags aknear, der skal behandles, og derefter at vælge de metoder, der giver den højeste succesrate.

Min strategi er først at behandle de dybeste aknear. Her kan fx fikserede og adhærente rolling scars behandles med subcision og filler, mens dybe ice pick scars og smalle boxcar scars kan behandles med TCA cross eller kirurgisk udstansning. Når de mest iøjnefaldende, forsænkede aknear er løftet, fjernet eller udjævnet, vil det i langt de fleste tilfælde give mening efterfølgende at behandle den overordnede hudstruktur med fraktioneret lasere, fx fraktioneret CO2 laser for at opnå en glattere og mere ensartet hud. 

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar

Kan subcision foretages uanset hudfarve?

Ja, subcision kan foretages uanset, om man er lys eller mørk i huden. Ved denne procedure er der ingen risiko for midlertidig mørkfarvning af huden (PIH, post-inflammatorisk hyperpigmentering).

Er behandlingen smertefuld?

Nej. Subcision er en veltolereret behandling, idet jeg altid anvender et lokalbedøvelse lægemiddel (fx Lidocain med adrenalin) inden subcision. Det betyder, at smerter ikke et issue under selve behandlingen. Jeg sikrer mig altid, at behandlingen er forbundet med så lidt ubehag for mine patienter som muligt.

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar
Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar

Hvorfor bør der injiceres filler under arret efter subcision?

I forbindelse med subcision løsnes de strenge af arvæv, som holder arret nedbundet. Resultatet er, at arret spontant løfter sig, når strengene kappes. Det betyder til gengæld, at der dannes et mindre hulrum under arret.

Efter subcision injicerer jeg derfor en filler ind i hulrummet under aknearret. Fordelen er, at filleren fungerer som en buffer og dermed forhindrer, at hulrummet klapper sammen og at arret danner nye adhærencer. Derudover erstatter filleren det volumentab, som mange atrofiske aknear har.

Hvad er nedetiden efter subcision?

Nedetiden (downtime) er den tid, der går fra en behandling, til huden ser normal ud igen. Nedetiden efter subcision er i reglen kort og de fleste kan gå på arbejde allerede dagen efter behandlingen. Det gælder særligt, når subcision og filler foretages på helt overfladiske aknear, hvor der almindeligvis ikke er nogen nedetid overhovedet.

Er der omvendt tale om aknear, hvor der er mange adhærencer i huden, som skal opbrydes, er der større risiko for småblødning og hævelse i huden. I værste fald ses blå mærker i huden i op til 10 dage efter subcision. Men husk på, at du altid må anvende en recovery makeup eller en helt alm. mineralsk pudder til at kamuflere mærker i huden.

Kan subcision anvendes til at behandle andre ar?

Ja, subcision kan anvendes til alle former for fikserede og adhærente ar, herunder ar efter kejsersnit, andre operationsar og traumatiske ar efter trafikulykker. I de fleste tilfælde efter-behandler jeg denne type ar med fraktioneret CO2 laser for at glatte arret ud og gøre overfladen mere jævn.

Derudover kan subcision anvendes til at forbedre ar efter skoldkopper. Det er som regel nødvendigt med 2-3 behandlinger for at forbedre denne type ar med 50-70%. Behandlingen kan med fordel kombineres med filler for at løfte arret yderligere.

31-aarig-kvinde-med-diffust-haartab
Ar efter bumser | Før og efter behandling af akne ar | Hudlæge Ulrik Knap

Identifikation af den korrekte aknear type er nøglen til succes

Noget af det vigtigste for et godt resultat er en grundig forundersøgelse, hvor aknearrene undersøges og analyseres.  

Undersøgelsen foretager jeg ved at analysere huden tæt på under særlig belysning, røre og strække huden og se hvordan aknearrene opfører sig, når patienten bruger sin ansigtsmimik. Kun på den måde kan jeg vurdere, hvilke aknear der egner sig til hhv. subcision og filler, TCA cross, laser eller andre metoder.

Undersøgelsen kan ikke foretages via Skype eller via et tilsendt fotografi. Jeg bliver nødt til at se patienten ansigt til ansigt, så jeg kan foretage en grundig klinisk undersøgelse af aknearrene.

Hvad gør min metode unik?

Min metode består udelukkende i at finde den optimale behandling for hver enkelt aknear. Jeg fotograferer, klassificerer og indtegner hver enkelt ar og ud fra mine fund og min viden, lægger jeg en optimal og skræddersyet behandlingsplan. 

De fleste patienter har en blanding af mange forskellige aknear, både ice pick scars, boxcar scars, rolling scars, adhærente ar og fikserede ar m.fl.. Det betyder, at der er behov for flere forskellige behandlingsteknikker. 

En behandlingsplan strækker sig typisk over et forløb på 4-8 måneder for at opnå det ønskede resultat.

 

Min metode er at matche hvert enkelt aknear med præcis den behandling, som virker bedst på pågældende artype. Her er laser langt fra altid mit førstevalg, da andre metoder, herunder subcision og TCA cross, er væsentlig mere effektive til behandling af visse typer aknear.

31-aarig-kvinde-med-diffust-haartab

Vil du høre mere om, hvordan hudlæge Ulrik Knap kan hjælpe dig?

Kontakt klinikken for en konsultation. Har du spørgsmål inden du booker tid eller har du behov for hjælp til tidsbestilling, er du altid velkommen til at henvende dig helt uforpligtende til speciallægeklinikken.

minoxidil

Varmeste hilsner

Aknear: Subcision af fikserede og adhærente ar

Læge Ulrik Knap, MD, Specialist i Laserbehandling og aknear

Hudlæge Ulrik Knap om behandling af aknear med subcision

Subcision af aknear er en af de behandlinger, jeg foretager hyppigst. Metoden er særlig velegnet til behandling af adhærente og fikserede aknear, herunder rolling scars. 

Ved denne type aknear går arvævet ofte så dybt, at arvævet ikke kan opbrydes med hverken laserbehandlinger, kemiske peelinger eller micro-needling m.fl.. Især ’skin roller’ er helt uden nogen som helst effekt af denne type aknear – men tilbydes desværre på mange klinikker.

Ligesom min australske kollega, Dr. Davin Lim, er jeg stor fortaler for subcision. Det er en forrygende behandling, som giver gode resultater ved behandling af adhærente og fikserede atrofiske aknear, herunder rolling scars på kinderne.

Min strategi er at starte med de dybeste aknear og hudens dale. Hos nogle patienter skal subcision kun foretages én gang for at opnå det ønskede resultat.

Teknikken består i at kappe de strenge af arvæv, som holder arret nede. Derefter løfter arret sig spontant. Med fordel injiceres efterfølgende en filler ind under arret for at undgå, at huden falder sammen igen og at der dannes nye adhærencer. Filleren fungerer altså som en slags buffer foruden, at den giver fylde til arret og erstatter evt. substanstab i huden.

Hos patienter med mange forskellige slags aknear, herunder rolling scars, boxcar scars, ice pick scars, forstørrede porer, adhærente ar og fikserede ar m.fl., løfter jeg først de dybeste ar til et vist niveau i huden vha. en kombination af subcision, filler, TCA cross og undertiden udstansning af fx dybe boxcar scars og ice pick scars. Derefter kan yderligere forbedring af huden opnås vha. laserbehandling, fx fraktioneret CO2 laser, som er en forrygende laser til at forbedre især overfladiske ujævnheder i huden.

Men husk; Det først trin i ethvert behandlingsforløbet er at identificere hvilken slags aknear, der er tale om, og derefter at vælge den metode, der giver det bedste resultat.

Forskellige ar kræver forskellige behandlinger for at opnå det bedste resultat. Adhærente og fikserede aknear behandles bedst med subcision og fillers.

Sådan bestiller du tid

Ønsker du at reservere tid til forundersøgelse, kan du nemt og hurtigt booke tid online her.

Har du behov for hjælp til at bestille tid eller spørgsmål før du beslutter dig for at bestille tid, så kan du hente hjælp her.