fbpx
akne ar

Behandling af Ar efter bumser (akne ar): Den ultimative guide

Af Ulrik knap, speciallæge i hudsygdomme, SPECIALIST I LASER & AKNEAR

At behandle akne ar er og har altid været et fagområde for dygtige specialister. Det er et vanskeligt område inden for lægevidenskaben, som kræver både viden, ekspertise, erfaring og en palette af forskellige behandlingsteknikker for at opnå de bedste resultater for patienten.

Ved at kombinere forskellige metoder - når det er relevant - er den eneste måde at opnå de bedste resultater og den højeste succesrate ved behandling af akne ar. Det er en af grundene til, at mange patienter søger min hjælp for at få behandlet deres aknear af mig personligt.

Nøglen til succes

Akne eller bumser ses hos mere end 90% af alle teenagere. Én ud af 8 har stadig bumser et godt stykke op i voksenlivet. Bumser har både psykiske og sociale konsekvenser og er ofte årsag til nedsat selvværd og at man isolerer sig fra venner og bekendte.

De mest almindelige steder at have bumser er i ansigtet, på ryggen og på forsiden af brystet. Disse område har nemlig flest talgkirtler, og det er fra talgkirtlerne, at akne udgår.

Akne ar ses hos 1-11% i befolkningen og kan både være skæmmende og få afgørende indflydelse på, hvordan man lever sit liv.

Behandling af akne ar er et lægeligt subspeciale der kræver stor ekspertise og mange års erfaring. Jeg anvender forskellige metoder til at behandle forskellige typer akne ar og behandling af ar.

Den bedst tilgang og nøglen til min succes som certificeret laser og aknear specialist er at begynde hver enkelt konsultation med en grundig analyse af huden og ar efter akne for at identificere de forskellige akne ar typer, som patienten frembyder. Når de enkelte ar typer er identificeret, vælger jeg efterfølgende de bedste behandlinger af akne ar og metoder, som egner sig til behandling af hver enkelt akne ar.

akne ar

Vil du høre mere om, hvordan hudlæge Ulrik Knap kan hjælpe dig?

Speciallæge Ulrik Knap er specialist i behandling af ar efter akne. Han har altid et svar klar til dig. Kontakt ham for en uforpligtende vurdering.

behandling af akne ar

Genopbygning af huden fra bunden

Når jeg har foretaget min analyse og markeret de enkelte akne ar, starter jeg altid ud med at behandle de dybeste akne ar først. Det er som regel også disse akne ar, patienten er allermest ked af og som er mest iøjnefaldende.

Når jeg har behandlet de dybeste akne ar med teknikker, der inkluderer subcision, TCA cross og kirurgisk udstansning, går jeg videre til at behandle de mere overfladiske akne ar med teknikker, der bl.a. omfatter fraktioneret laser.

Der er tale om en trinvis proces, der kan foretages i en enkelt behandling ved let grad af akne ar, eller over adskillige behandlinger, der strækker sig over flere måneder, når akne arrene er dybe og kræver mange behandlinger for at nå det mest optimale resultat.

Denne tilgang er baggrunden for at mine patienter opnår overlegne resultater.

Som du vil høre mig sige flere gange i denne artikel, er der mange forskellige typer aknear; den hyppigst forekommende type er forsænkede (atrofiske) akne ar. Denne type aknear kan inddeles i yderligere en række undertyper, herunder boxcar ar (kasseformet ar), ice pick ar (issyl ar), forstørrede porer, bølgear (rolling scars), lineære ar, fikserede ar (anchored scars) og nedbundne ar (tethered scars).

Udover forsænkede (atrofiske) akne ar findes der også andre typer akne ar, som dog er mindre hyppige. Her skal bl.a. nævnes fortykkede ar (hypertrofiske ar) og keloid ar, som skal behandles med helt andre teknikker end atrofiske aknear.

Men lad os nu kigge lidt nærmere på nogle af de forskellige akne ar typer og hvordan de behandles i min klinik.

Før akne ar behandling med udstansning og TCA cross
Forsænkede (atrofiske) akne ar: Før behandling med kirurgisk udstansning og TCA cross
Efter udstansning og TCA cross ved ar efter akne
Efter kirurgisk udstansning og TCA cross

Undersøgelse og inddeling af akne ar

Det første trin i alle mine aknear konsultationer er at foretage en grundig analyse af akne arrene.

Jeg foretager analysen ved brug af indirekte belysning, som kommer ind fra siden. Derudover betragter jeg patientens ansigtsmimik for at identificere fikserede og nedbundne akne ar, som hæfter til den underliggende ansigtsmuskulatur og fedtvæv.

Formålet er at klassificere hver enkelt akne ar for på den måde at matche hver enkelt akne ar med lige præcis den behandling, der giver den højeste succesrate.

Idet de fleste af mine patienter har mange forskellige typer akne ar, omfatter det optimale behandlingsforløb som oftest en kombination af forskellige teknikker, herunder subcision, TCA cross, fraktioneret lasere m.fl.. Det er den eneste måde at opnå det bedste udfald af enhver behandling af akne ar.

akne ar
minoxidil

Dr. Knap fortæller om de forskellige slags akne ar

Gennem en grundig hudanalyse har jeg bemærket, at langt de fleste af mine patienter ikke bare har én type aknear, men derimod præsenterer sig med mange forskellige akneartyper. De forskellige aknear type skal behandles særskilt med de metoder, som giver det bedste udfald.

Aknear kan inddeles i forskellige typer, som igen kan inddeles i en række undertyper. Hovedgrupperne er:

  1. Atrofiske (forsænkede) akne ar
  2. Hypertrofiske (fortykkede) akne ar
  3. Inflammerede røde mærker efter akne

Nøglen til at opnå et godt resultat ved behandling af dine akne ar ligger i at identificere typen af ar efter akne. 

Det er desværre en meget udbredt opfattelse, at alle akne ar kan behandles ens. 

Ofte markedsføres laserbehandlinger som den korrekte og mest effektive behandling af alle slags akne ar. Dette er absolut ikke altid tilfældet.

Boxcar Scars

Aknear - Hudlæge - Alba Privatklinik

Boxcar scars (kasse-ar) er runde til ovale kasse-formet fordybninger i huden. De er skarpt afgrænset til den omkringliggende hud med lodret væg, ligesom skoldkoppear. Klinisk er boxcar ar bredere end ice pick ar og de ender ikke i en spids ligesom ice pick ar.

Rolling Scars

Bølgear - Hudlæge - Ulrik Knap

Rolling scars (bølgear) opstår pga. fiksering af huden til underliggende muskel og fedtvæv. Dermed opstår fordybninger i huden, som typisk er mere end 4-5 mm i bredden.

behandling af akne ar - ice pick scars

Ice pick scars (issyl ar) er smalle (< 2 mm) ar, som stikker dybt ned i huden. De er skarpt afgrænset til den omkringliggende hud med lodret væg. I modsætning til boxcar ar ender ice pick ar i en spids.

Atrofiske akne ar - Hvordan identificeres de?

Atrofiske (forsænkede) aknear er fordybninger i huden, som skyldes, at hudens kollagen, elastiske fibre og matrix er blevet ødelagt af den inflammation, som ledsager akne.

Disse bestanddele i huden ødelægges, når inflammationen er særlig slem eller langvarig, som det fx ses ved cystisk acne og ved akne hos særligt disponerede personer.

Strenge af arvæv kan forårsage fiksering af huden. Det ses særligt ved såkaldte bølgear (rolling scars). Arvævet kan bl.a. fiksere huden til fedtvæv og overfladen af musklerne i ansigtet, som ligger under arret.

Denne type aknear er særlig synlige, når belysningen kommer fra oven eller fra siden pga. arrenes skygger. Det er fx tilfældet, hvis man sidder på en cafe med ovenlys eller belysning fra siden, fordi alle forsænkede aknear i ansigtet dermed kommer til at træde tydeligere frem. 

De atrofiske aknear kan underinddeles i forskellige aknear typer, der bl.a. omfatter ice pick scars, boxcar (box) scars og rolling scars (Figur 1).

akne ar
Figur 1: Forskellige slags aknear
akne ar

Hvor hyppige er forsænkede (atrofiske) akne ar?

Atrofiske aknear er omkring 3 gange så hyppigt forekommende som fortykkede (hypertrofiske) ar.

Forekomsten af de forskellige atrofiske ar er:

  • ice pick scars: 60-70%
  • boxcar scars: 20-30%
  • rolling scars: 15-25%

Der ses oftest et overlap mellem de forskellige aknear typer hos samme person. Man kan altså godt have både ice pick scars, boxcar scars og rolling scars på én og samme tid. Men den hyppigste form er ice pick scars.

Hvorfor er det vigtigt at inddele aknear?

Inddeling af atrofiske aknear er utrolig vigtigt, når det gælder om at vælge den rette behandling. For eksempel skal rolling scars behandles helt anderledes end boxcar scars, lige så vel som at ice pick scars skal behandles med andre teknikker end såvel boxcar scars og rolling scars.

Nogle har imidlertid kun én type aknear og her kan man som regel nøjes med én til to forskellige teknikker, mens andre har forskellige former; herunder både ice pick scars, boxcar scars og rolling scars. 

Som nævnt tidligere er nøglen til et godt resultat at identificere, hvilken form for aknear, der er tale om, og match pågældende aknear type med den korrekte behandling. Det giver i al fald den højeste succesrate.

Sværhedsgraden af akne arrene er en anden vigtig parameter, som skal tages med i betragtning ved behandling af aknear. 

Der er forskellige værktøjer til at gradere sværhedsgraden af aknear.

“Der er ingen standardbehandling, når det kommer til behandling af aknear. Jeg skræddersyer altid et individuelt behandlingsforløb til hver enkelt patient som passer til lige netop den type aknear og sværhedsgrad pågældende patient har.”

Det kan du læse mere om i det følgende:

Ar efter bumser | Før og efter behandling af akne ar | Hudlæge Ulrik Knap
Før og efter behandling af akne ar | Hudlæge Ulrik Knap
Akne ar behandling fraktioneret CO2 laser læge ulrik knap
Under konsultationen lægger jeg særligt mærke til patientens ansigtsmimik foruden, at jeg rører ved huden mhp. at identificere dybereliggende arvæv i huden og fikserede arvæv, som skal behandles med subcision.

Hvordan behandles forsænkede, atrofiske aknear?

En stor del min patienter kommer med aknear. Gennem årene har jeg udviklet unikke teknikker med høj succesrate.

Jeg starter altid ud med at analysere patientens akne ar for at identificere og inddele aknearrene i de forskellige undertyper, indtegne de aknear, som skal behandles og fotografere arrene.

Dernæst laver jeg et skræddersyet behandlingsforløb baseret på min analyse af ar typerne, sværhedsgraden og patientens hudtype. Behandlingsforløbet er nøje tilrettelagt ud fra disse parametre.

Behandling af ice pick scars

Ice pick scars er den mest almindelige slags aknear. De er kendetegnet ved at være smalle (<2 mm brede), dybe og skarpt afgrænset til den omkringliggende hud. Ice pick scars strækker sig typisk ned i den dybe del af læderhuden (dermis) og fedtvævet. 

Billedet viser et eksempel på denne type aknear.

Der findes kun få metoder, der effektivt fjerner ice pick scars. Og laser er ikke én af dem.

I stedet anvender jeg forskellige metoder, der specifikt er rettet mod hver enkelt ar. Det kan bl.a. være TCA cross eller kirurgisk udstansning. Helt overfladiske ar kan også behandles med kraftige kemiske peelinger.

behandling af akne ar - ice pick scars
akne ar
Efter behandlingen ses frosting af de behandlede ar. Det skyldes denaturering af hudens proteiner. Frosting forsvinder igen efter få minutter.

TCA cross: Sådan behandler jeg ice pick scars

En af de behandlinger, jeg laver allerflest af i min klinik, er TCA cross

TCA står for trichloreddikesyre og CROSS står for kemisk rekonstruktion af ar.

Behandlingen foretages ved at lægge en lille dråbe af en stærk eddikesyre i bunden af aknearret. Det kan gøres med noget så simpelt som en tandstik eller en pensel, som forinden er vædet i TCA.

Umiddelbart efter behandlingen kommer der en lokal vævsskade i arret, hvilket nedbryder arvævet, denaturerer hudens proteiner og kollagen og igangsætter en remodellering af arret. Remodelleringen begynder umiddelbart efter behandlingen, idet vævsskaden stimulerer fibroblasterne i dermis til at danne nye kollagene fibre og dermed løfte arret.

I løbet af en enkelt behandling kan jeg behandle adskillige ice pick scars. Behandlingen skal gentages efter ca. 4-6 uger.

Forbedring pr TCA cross behandling

TCA cross er en utrolig effektiv og sikker metode til behandling af udvalgte aknear typer.

Med hver behandling kan forventes en forbedring af arret på ca. 20-30%. Efter 3 behandlinger kan man dermed forvente en forbedring på 60-80%. Behandlingen er velegnet til især ice pick scars, smalle boxcar scars og forstørrede porer i huden.

De fleste patienter har behov for 2-4 behandlinger med 4 ugers interval. Antallet af behandlinger er dog individuelt og afhænger af, hvor god huden er til at hele, hvilke typer aknear der behandles, hvor dybe arrene er, og hudfarven. 

Ved behandling af personer med mørkere hudfarve, skal man forvente 1-2 behandlinger ekstra, fordi jeg anvender en svagere eddikesyre for at reducere risikoen for midlertidig mørkfarvning af huden (forkortet PIH, hvilket står for post-inflammatorisk hyperpigmentering).

Behandling af ice pick scars med udstansning og kirurgi

En anden metode, jeg anvender til behandling af ice pick scars, er kirurgisk behandling eller udstansning af arret. Denne metode er især velegnet, hvis arret er meget dybt eller hvis patienten har andre aknear, som kan behandles i samme seance med denne teknik.

Kirurgisk udstansning foretages i lokalbedøvelse, hvormed behandlingen er smertefri. Jeg anvender en skalpel eller en lille rund kniv til at fjerne arvævet. Det er en simpel lille kirurgisk procedure.

Efterfølgende lukker jeg såret med enkelte sting, som skal fjernes efter ca. 6 dage, når såret forventes helet igen.

Efterfølgende kan huden og operationsarret udjævnes med fraktioneret CO2 laser ca. 3-4 uger efter proceduren for at give det flotteste resultat.

Før-/efterbillederne nedenfor viser resultatet efter behandling af både boxcar scars og dybe ice pick scars med kirurgisk udstansning og TCA cross. Yderligere forbedring hos denne patient kan opnås ved hjælp af fraktioneret CO2 laser behandling.

Før akne ar behandling med udstansning og TCA cross
Forsænkede (atrofiske) aknear: Før behandling med kirurgisk udstansning og TCA cross
Efter udstansning og TCA cross ved ar efter akne
Efter kirurgisk udstansning og TCA cross

Hvordan behandler jeg rolling scars?

Rolling scars er kendetegnet ved, at arvæv hæfter fra undersiden af huden (dermis) til hudens dybere lag, herunder fedtvæv og evt. helt ned til ansigtets mimiske muskler. Foruden et vist tab af kollagen og elastin i dermis, ses undertiden også et vist tab af fedtvæv. Resultatet er, at rolling scars får et bølge-lignende udseende.

Jeg får en del henvendelser fra patienter med rolling scars, der tidligere har fået adskillige, laserbehandlinger på andre klinikker uden den helt store effekt. Grunden til at laserbehandlinger som regel ikke har den store effekt på rolling scars er, at lasere slet ikke når dybt nok ned i huden til at opbryde de strenge af arvæv, som holder huden nedbundet.

Det første trin i behandling af rolling scars er derfor at opbryde arvævet, som fikserer huden. Det skal gøres med helt andre metoder end med laser (se afsnittet nedenfor).

Når strengene af arvæv først er løsnet, kan der opnås yderligere forbedring af arrets overflade vha. kraftige lasere, fx fraktioneret CO2 laser eller ved andre energi-baseret behandlingsformer. 

Bølgear - Hudlæge - Ulrik Knap
Rolling Scars
akne ar

Subcision: Behandling af fikseret og adhærente aknear

For at opbryde de strenge af arvæv, som fikserer rolling scars og giver dem det karakteristiske bølgende udseende, anvender jeg en teknik, der kaldes subcision. Denne behandling foretages under lokalbedøvelse, så selve proceduren er så godt som smertefri.

Subcision er den absolut mest effektive behandling af rolling scars og andre nedbundne og fikserede ar, hvor arvævet ligger dybt nede i huden.

Subcision udfører jeg vha. en fin, tynd nål, en Nokor nål eller vha. en stump nål, også kaldet en cannula.

Ved at bevæge nålen parallelt med hudoverfladen i en vifteformet bevægelse, overskæres de strenge af arvævet, som holder arret nedbundet. Det kan ikke gøres med andre metoder eller med lasere.

Arret løfter sig spontant ligeså snart ar trådene er løsnet. Subcision er dermed en behandling, der giver resultater med det samme.

For at undgå nye strenge af arvæv, injicerer jeg en filler ind i det hulrum, som er dannet under huden efter subcision. Filleren virker som en slags buffer foruden, at den erstatter et evt. substanstab i huden forårsaget af akne.

Udover at alle strenge af arvæv løsnes ved subcision, fremmer indgrebet også hudens egen produktion af nyt bindevæv. Det medvirker efterfølgende til at udjævne fordybningen i huden.

Afhængigt af sværhedsgraden af arrene skal subcision typisk foretages 1-3 gange for at opnå det bedste resultat.

Princippet bag subcision er vist i figuren.

Når subcision og injektion af filler er foretaget, kan hudens struktur efterfølgende bedres vha. andre metoder, såsom fraktioneret lasere og andet energi-baserede udstyr.

Hvordan behandles boxcar scars?

Boxcar scars (eller kasseformede ar) er den anden hyppigste form for atrofiske, dybe aknear. De er velafgrænset og har skarpe kanter ligesom skoldkoppear. De er kendetegnet ved at være bredere og ender ikke i en spids i bunden ligesom ice pick scars .

Billedet viser et eksempel på boxcar (box) scars.

Denne form for aknear kan behandles både ved at erstatte den manglende fylde i arret eller ved at fjerne arret kirurgisk.

I langt de fleste tilfælde foretrækker jeg at behandle boxcar scars med fraktioneret CO2 laser, men andre metoder, der også kan anvendes er micro-needling, TCA cross, ikke-permanent filler og kirurgisk fjernelse. Valg af behandling afhænger bl.a. af arrets størrelsen, dybden og placering.

Aknear - Hudlæge - Alba Privatklinik
Boxcar scars
Fraktioneret CO2 laser aknear
Figuren viser princippet ved fraktioneret laser, hvorved der dannes micro termale zoner (MTZ) i dermis

Fraktioneret laser: Hvordan behandles aknear med fraktioneret CO2 laser?

Fraktioneret CO2 laser behandling er en internationalt anerkendt metode til at forbedre akne ar og er en af mine foretrukne behandlinger af aknear.

Fraktioneret laser er velegnet til behandling af især overfladiske boxcar scars og andre former for aknear, herunder rolling scars efter subcision.

Ved behandlingen anvendes en fraktioneret laser, som præcise sender små stråler af lysenergi ind i hudens dybere lag. Resultatet er, at der dannes såkaldte micro termale zoner (MTZ) i dermis, hvorved aknearret opbrydes og hudens fibroblaster straks derefter danner nyt bindevæv gennem stimuleret remodelling.

Som navnet antyder behandles kun en del (fraktion) af huden med fraktioneret laserteknologi. Det betyder, at en del af den omkringliggende hud forbliver ubehandlet. Fordelen ved denne teknologi er færre bivirkninger og væsentlig kortere downtime (dvs. hurtigere heling).

Behandlingen foretages ambulant uden behov for indlæggelse. Før laserbehandlingen påføres en lokalbedøvende creme, som skal sikre minimalt ubehag under selve behandlingen.

Efter behandlingen anvendes en bakteriedræbende salve de første 5-6 dage foruden rigelige mængder fugtgivende salver (fx vaseline eller levertransalve). 

I sommerhalvåret anvendes solcreme med høj faktor (SPF 30 – 50) nogle gange dagligt i ugerne før behandlingen og sommeren over for at mindste risikoen for bivirkninger efter laserbehandlingen.

Der findes forskellige typer fraktioneret lasere. Nogle lasere er meget kraftigere end andre. Desto kraftigere laseren er, jo bedre er remodellering af aknearrene, og desto bedre bliver det endelige resultat.

Figuren nedenfor viser forskellen mellem såkaldt fuld ablativ laser (billedet til venstre), non-ablativ fraktioneret laser, såsom en Fraxel laser (billedet i midten), og ablativ fraktioneret laser, såsom fraktioneret CO2 laser (billedet til højre):

Selvom ablativ fraktioneret CO2 laserbehandling er fremragende til behandling af udvalgte former for aknear, er det sædvanligvis ikke mit førstevalg, når jeg behandler aknear. Det skyldes, at hovedparten af mine patienter har mange forskellige typer aknear, herunder ice pick scars, boxcar scars, rolling scars, nedbundne ar og fikserede ar. Den højeste succesrate opnås ved at matche hver enkelt slags aknear med den korrekte metode.

Min tilgang til behandling af aknear er derfor at starte med de dybeste og mest iøjenfaldende aknear. Afhængigt af typen af aknear kan det bl.a. omfatte subcision, fillers, TCA cross og/eller kirurgi efterfulgt af ablativ fraktioneret laserbehandling eller tilsvarende metoder for at forbedre den overordnede hudstruktur.

akne ar
Figuren viser forskellen på fuld ablativ laser (billedet til venstre), non-ablativ fraktioneret laser, såsom en Fraxel laser (billedet i midten), og ablativ fraktioneret laser, såsom fraktioneret CO2 laser (billedet til højre).

Hvornår egner micro-needling sig til behandling af aknear?

Fraktioneret behandling af aknear kan også foretages med andre metoder, såsom micro-needling med dermapen eller en dermaroller. Begrebet ‘fraktioneret’ refererer jo i sagens natur alene til, at det er en del af huden, der behandles.

Mikro-needling er dog helt generelt ikke særlig velegnet til andet end helt overfladiske aknear. Der findes andre og væsentlig mere effektive metoder med energi-baseret udstyr, såsom fraktioneret CO2 laser. 

Kraftige lasere afsætter lysenergi i arret og er væsentlig bedre til at igangsætte den remodellering af arret, som er nødvendig for at se resultater. Det sker slet ikke i samme høje grad ved mikro-needling, som tilbydes på de fleste sygeplejerske klinikker og af mange kosmetologer.

Hvad er fortykkede (hypertrofiske) aknear & keloider?

Hypertrofiske ar er fortykkede ar. I modsætning til atrofiske ar skyldes fortykkede ar, at der dannes for meget kollagen under den inflammation, som er forårsaget af akne.

Hypertrofiske aknear er sjældnere end atrofiske aknear.

Keloid ar er røde til violette knuder i huden, der væsentligt overskrider grænserne for den oprindelige skade i huden. Keloider ses heldigvis kun hos et fåtal af patienter, og skyldes massiv bindevævsdannelse i huden. Denne type ar er meget vanskelige at få bugt med.

akne ar
Fortykkede (hypertrofiske) aknear under kæben
akne ar
Keloid under kæben
akne ar

Hvordan fjernes hypertrofiske ar & keloid ar?

Hypertrofiske aknear og keloider skal som regel behandles med en kombination af forskellige teknikker, herunder kirurgi, laser, injektioner af binyrebarkhormon og silicone gel produkter, for at opnå fornuftige resultater.

Risikoen er, at arret kommer igen, særligt når det drejer sig om keloider. Det skyldes kernen i problemet nemlig, at patienten danner al for meget kollagen under sårhelingen. 

Ethvert forsøg på at behandle hypertrofiske aknear og keloider skal derfor have for øje at dæmpe den ukontrollerbare kollagenproduktion efter behandlingen.

Hvad er inflammerede røde mærker i huden efter akne?

Rødme i huden efter akne ar er ret hyppigt. De røde mærker i huden er ikke egentlige aknear ligesom fx ice pick scars, rolling scars eller fortykkede ar, hvor der enten er for lidt eller for meget bindevæv i arret. 

Rødmen i huden skyldes derimod, at der under sårhelingen og den ledsagende inflammation sker en udvidelse af de små blodkar i huden. Det giver den røde farve.

Behandling af inflammerede røde mærker efter bumser

Inflammerede røde mærker i huden efter akne behandles forholdsvist nemt. Det kan fx gøres med en farvestoflaser eller med IPL (Ellipse) laser.

Når laseren sender lys ind i huden, lukker de små blodkar sig. Dermed forsvinder den røde farve.

bumser akne knapmd.dk
Inflammerede røde mærker i huden efter akne
minoxidil

Varmeste Hilsner

akne ar

Speciallæge Ulrik Knap, MD, Specialist i Laser & Aknear

Sådan booker du tid

Ønsker du at reservere tid til forundersøgelse, kan du nemt og hurtigt booke tid online her.

Har du behov for hjælp til at bestille tid eller spørgsmål før du beslutter dig for at bestille tid, så kan du hente hjælp her.

Dr. Knap om behandling af aknear

Hvad gør mine metoder unikke?

Det første mål i enhver aknear konsultation er for mig at klassificere patientens aknear i de forskellige hovedgrupper og undergrupper.

Dette kræver en grundig undersøgelse af huden, hvor jeg bl.a. bruger indirekte belysninger fra siden. Dermed fremhæves alle hudens toppe og dale. Jeg betragter også patientens mimik og rører med huden for at få indtryk af, hvilke aknear der indeholder dybereliggende fibrose, der med fordel opbrydes med subcision.

Når jeg har identificeret de forskellige aknear typer, markerer jeg aknearrene og fotograferer huden. Derefter skræddersyer jeg et behandlingsforløb, som passer til lige netop den type aknear, som patient frembyder.

Husk på, at der ikke er én metode, som er ideel til behandling af alle slags aknear. At match hver enkelt aknear med den metode, som giver de bedste resultater, er nøglen til succes.

Jeg behandler først de dybeste aknear med relevante metoder, herunder TCA cross og subcision. Når hudens dale er blevet løftet og udjævnet, kan hudens små ujævnheder efterfølgende forbedring vha. fx fraktioneret laser eller kemiske peelinger.

Et behandlingsforløb kan vare lige fra 4-13 måneder, men i gennemsnit varer et behandlingsforløb 8 måneder afhængigt af typen af aknear, sværhedsgraden, patientens hudfarve samt intervallet mellem behandlingerne.

I denne artikel har jeg beskrevet nogle af mine teknikker. Men bemærker, at der kun er tale om et generelt overblik, der ikke belyser den kompleksitet og de variationer, som ses inden for hver enkelt behandlingsforløb, som særskilt skræddersyes til hver enkelt patient.