fbpx
Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser

Behandling af ar efter akne (bumser) med CO2 laser

Af Ulrik knap, hudlæge, md, Specialist i laser & Akne ar

Som speciallæge og specialist i laser og aknear har jeg mange års erfaring med at behandle patienter med svære aknear. En af mine foretrukne teknikker til behandlinger af aknear er fraktioneret CO2 laserbehandling. I klinikken anvender jeg den danskproduceret CO2 laser fra MedArt, som er fremragende til behandling af aknear. Der findes også andre lasere, fx Er:Glass lasere, som langt fra er lige så effektive til behandling af ar efter akne. Eksempler på disse lasere er Fraxel og ICON Fractional Laser, som tilbydes på flere sygeplejerskeklinikker.

Fakta om fraktioneret laserbehandling

  • Fraktioneret CO2 laser er uden sammenligning den mest effektive laser til behandling af akne ar.
  • Laseren afsætter varmeenergi i læderhuden, hvormed aknearret opbrydes og re-modelleres. 
  • En forbedring af aknear på op til 70% kan ses i løbet af 3-4 behandlinger.
  • Bivirkninger er sjældne og behandlingen tolereres generelt rigtig godt
  • Nedetiden kan tilpasses den enkelte patient, og ligger typisk på 3-5 dage.
Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser

Hvad er aknear?

Aknear er en fællesbetegnelse, som anvendes til at beskrive de skader i huden, som ses efter bumser. Der er mere end 10 forskellige undertyper af aknear, herunder rolling scars (bølgear), boxcar scars (kasseformet ar), lineære ar, ice pick scars (issyl ar), fortykkede, hypertrofiske ar, keloid ar, fikserede ar, adhærente ar og atrofiske ar m.fl.

Inddeling af aknear i forskellige undertyper er meget vigtigt, da undertypen har betydning for valg af behandling og planlægning af et effektivt behandlingsforløb, der giver de bedste resultater. Det er intet mindre end nøglen til succes.

Ar efter bumser | Før og efter behandling af akne ar | Hudlæge Ulrik Knap

Vil du høre mere om, hvordan hudlæge Ulrik Knap kan hjælpe dig?

Kontakt klinikken for en konsultation. Har du spørgsmål inden du booker tid eller har du behov for hjælp til tidsbestilling, er du altid velkommen til at henvende dig helt uforpligtende til speciallægeklinikken.

Fraktioneret CO2 laser aknear

Hvad er fraktioneret CO2 laser resurfacing?

Fraktioneret CO2 laser behandling er en internationalt anerkendt teknik til behandling af aknear. Som navnet antyder, behandles kun en del (fraktion) af huden.

Ved fraktioneret CO2-laserbehandling opvarmes små (0,4 mm) prikker i huden med en afstand på 1 mm i et tæt netværk. Det er et resultat af, at laserlyset omdannes til varmeenergi, når det rammer hudoverfladen. Laserlyset trænger ned i den øverste del af læderhuden (dermis), hvorved der dannes små, kontrollerede skader i arvævet. 

Vævsskaden stimulerer straks hudens fibroblaster til at gå i gang med at danne nyt bindevæv og remodellere arvævet. Ved remodelleringen dannes nye og mere velordnet kollagene fibre i huden.

Fordelen ved at behandle med den fraktioneret teknik er kortere nedetid, at huden heler hurtigere op og der ses færre bivirkninger sammenlignet med den teknik, som kaldes fuld-ablativ laserbehandling, hvor hele huden behandles. 

CO2 laser er fremragende til behandling af særlige typer akne ar

Fraktioneret laser behandling er en fremragende behandling til bestemte typer af atrofiske aknear, herunder overfladiske boxcar scars (kasseformede aknear) og overfladiske rolling scars samt adhærente ar, hvor de arvævstråde, som holder huden nede, allerede er blevet kappet vha. subcision.

Fraktioneret CO2 laser virker godt på disse aknear, fordi den kontrolleret skade i læderhuden (dermis) stimulerer ny kollagen dannelse og remodellering af aknearrene, hvormed arrene udglattes.

Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser
operationsar fraktioneret laser
Figur: (t) Denne del af operationsarret blev behandlet med fraktioneret laser umiddelbart efter operationen, mens den modsatte side (c) forblev ubehandlet.

Hvornår kan jeg gå i gang med laserbehandling efter afsluttet akne-kur med isotretinoin / Accutin

Der er efterhånden lavet adskillige undersøgelser, der viser, at man kan få foretaget fraktioneret CO2 laser behandling allerede umiddelbart efter ophørt behandling med Accutin (isotretinoin) uden risiko. 

Det betyder, at der ikke er nogen grund til at vente 6 måneder eller længere med at få foretaget fraktioneret CO2 laserbehandling efter ophørt Accutin behandling [1], som man ellers troede tidligere.

Der er desuden videnskabelige undersøgelser, der underbygger så tidlig behandling som muligt. Det skyldes, at behandling med fraktioneret CO2 laser giver en mere velkontrolleret sårheling, hvormed dannelsen af arvæv reduceres.

Det er bl.a. vist i en undersøgelse, hvor man behandlede den ene side af et operationsar med fraktioneret laser kort tid efter operationen. Laserbehandlingen gav bedre sårheling og flottere resultat som vist i billedet.

Dr. Knap om hvordan man slipper af med aknear

Det er desværre en udbredt misforståelse, at alle aknear skal behandles ens – og tendensen er, at laserbehandling markedsføres som den eneste rigtige og mest effektive behandling af alle aknear. Det er absolut ikke korrekt.

Fraktioneret CO2 laserbehandling er bare én af mine metoder, men jeg har mange andre metode, som er mere velegnet til behandling af bestemte slags aknear. 

De fleste patienter har ikke bare én type aknear men forskellige slags aknear. Jeg anvender derfor forskellige metoder, som hver er målrettet de forskellige aknear typer. Nøglen til succes er at analysere huden og identificere hvilke aknear patienten har samt planlægge og skræddersy et behandlingsforløb, som matcher patientens aknear for at få de bedste resultater.

Første trin er at behandle de dybeste og mest iøjnefaldende aknear. For eksempel behandler jeg dybe, fikserede og adhærente rolling scars med subcision og dybe ice pick scars og udvalgte boxcar scars med TCA cross eller kirurgisk udstansning. Hos patienter med dybe atrofiske aknear foretages disse procedurer først for at løfte arrene til et bestemt niveau i huden. Derefter kan der behandles på de mere overfladiske aknear og forbedre den overordnede tekstur af huden vha. fx fraktioneret CO2 laser eller andre energi-baserede metoder.

Denne strategi er baggrunden for at mine patienter får overlegne resultater og at patienter med aknear kommer langvejs fra for at få behandling i min klinik.

minoxidil
Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser

Kan alle få behandlet aknear?

Ja, aknear kan behandles hos alle, men det er ikke ligegyldigt hvilken behandling, der foretages. Valg af behandling bør foretages ud fra en grundig analyse af arrene og af en specialist med subspeciale i behandling af aknear, der tilbyder andet end bare laser. Der skal også tages højde for patientens hudfarve. For eksempel vil jeg altid være særlig forsigtig, når jeg behandler aknear hos patienter med mørk hudfarve med fraktioneret CO2 laser. Dette kræver erfaring og viden for at mindske risikoen for bivirkninger.

behandling af akne ar

Hvilken behandling er bedst mod dine aknear?

Hvilke behandlinger, antal behandlinger, pris og andre spørgsmål kan desværre først besvares ifbm. en konsultation efter en grundig klinisk undersøgelse af huden og dine aknear. Det skyldes, at jeg ikke kan afgøre hvilke slags aknear, der er tale om eller om der er adhærencer i huden, ud fra et foto eller via videokonsultation.

I forbindelse med en konsultation foretager jeg bl.a. en grundig analyse af hud og aknearrene. Det er en 3-dimensionel procedure, som både omfatter, at jeg rører og strækker huden, betragter patientens mimik og undersøger huden under indirekte belysning for at få indtryk af alle aspekter ved arrene og deres dybe. Nøglen til succes er først at identificere hvilke slags aknear, der er tale om og derefter at match akneartypen med den bedste og mest relevante behandling.

Hvilken slags aknear kan behandles med fraktioneret laserbehandling?

Fraktioneret laser er særlig velegnet til behandling af overfladiske rolling scars og boxcar scars. Årsagen er, at den kontrollerede skade i huden fra laserlyset, stimulerer hudens fibroblaster til at danne ny kollagen. 

Det er imidlertid afgørende, at der inden laserbehandling er lavet en grundig analyse af huden og at typen af aknear er diagnosticeret korrekt, eftersom særligt adhærente og fikserede aknear responderer dårligt på fraktioneret laser og alle andre fraktioneret behandlinger. Subcision skal derfor foretages inden laserbehandling mhp. opbryde de adhærencer, som holder huden nede.

Akne ar før behandling med fraktioneret CO2 laser - knapmd.dk
Fig. 1 Her ses udtalt aknear før behandling
Akne ar under behandling med fraktioneret CO2 laser - knapmd.dk
Fig. 2 Dette er umiddelbart efter en passage med fraktioneret laser. Ved den fraktionerede laserbehandling behandles kun en del af huden.
Akne ar efter behandling med fraktioneret CO2 laser - knapmd.dk
Fig. 3 Billedet er taget på dag 3 efter behandlingen. Huden er helet igen på dag 6. På billedet er hævelsen aftaget. Det bedste resultat ses 2-3 måneder efter laserbehandlingen. Det er den tid det tager for nyt bindevæv / kollagen at blive dannet. For at opnå et godt resultat anbefaler jeg 2-4 behandlinger.

Gør det ondt at blive laserbehandlet?

Laserbehandling er en meget veltolereret behandling. Inden behandlingen påføres en lokalbedøvende creme på det område, som skal behandles for at reducere smerte til et minimum.

De fleste patienter fortæller, at de oplevede en smerte/ubehag svarende til 2-4 ud af 10 på en smerteskala fra 1-10.

Kan fraktioneret CO2 laser anvendes til alle uanset hudfarve?

I erfarne hænder kan CO2 laser foretages hos alle patienter uanset hudfarve. Personer med mørkere hudfarver, såsom personer fra Asien eller Mellemøsten kan også behandles, men der anvender jeg andre energi-indstillinger, som passer til den hudtype, jeg behandler.

Hvor lang er nedetiden / helingstiden efter en fraktioneret laserbehandling af aknear?

Nedetiden efter fraktioneret laserbehandling er typisk mellem 3-5 dage helt afhængigt af valgte laserenergi. Dette diskuteres med dig i detaljer inden behandlingen. 

Hos patienter, som har meget svære aknear og som er villige til at acceptere længere nedetid, har jeg mulighed for at vælge højere laserenergi til gengæld for hurtigere at se de resultater, jeg og patienten er interesseret i.

Hvordan ser huden ud efter behandling med MedArt CO2 laser?

Lige efter behandlingen med MedArt CO2 laser vil der være en vis grad af overfladiske sår i ansigtet.

Huden er rød og kan også være hævet. Almindelig smertestillende medicin i håndkøb (f.eks. Panodil®) er tilstrækkeligt til at tage evt. ubehag i huden i kombination med lidt koldt på huden, fx frosne ærter indviklet i et viskestykke.

Huden heler i løbet af 3-5 dage afhængigt af anvendt laserenergi.

3 dage efter CO2 laser aknear læge ulrik knap
3 dage efter behandling med fraktioneret CO2 laser. På dette tidspunkt resterer rødme, som kan kamufleres med en recovery makeup (fx Lycogel) eller alm. mineralsk pudder
Akne ar behandling fraktioneret CO2 laser læge ulrik knap

Er der bivirkninger til behandlingen?

Ubehag og milde smerter er normale under behandling med CO2 laser. Ca. 1,5 time før laserbehandlingen påføres en bedøvelsescreme på huden, som må kombineres med smertestillende medicin for at reducere smerter mest muligt. De fleste patienter angiver en smertescore på 2-4 ud af 10 under selve behandlingen.

Efter behandlingen ses en overgangszone til ubehandlet hud. Denne overgangszone er synlig de første 3-8 dage efter behandlingen. En svag rødlig farve kan ses de første uger efter behandlingen som følge af øget blodforsyning og inflammation i huden og den ledsagende remodellering af aknearrene. Dette svinder gradvist, efterhånden som inflammationen ophører.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå sårinfektion. For at undgå infektion får du recept på bakteriedræbende medicin forud for laserbehandlingen.

Hvis du har tendens til forkølelsessår, er det vigtigt, at du også får en tabletkur med et anti-viralt lægemiddel (fx aciclovir eller valaciclovir) for at undgå opblussen.

Midlertidig mørkfarvning af huden (PIH) ses særligt hos personer med mørk hudfarve. Det er meget sjældent hos etnisk danske patienter og patienter med lys hud. For at mindske risikoen for PIH hos patienter med mørk hudfarve, anbefaler jeg altid mine patienter at:

  • anvende en blegecreme i et par uger op til behandlingen og fra 7. dag efter laserbehandlingen i nogle uger
  • anvende solcreme med høj solfaktor (SPF 50) 2-3 gange dagligt mindst 7 dage før behandlingen og igen fra 7. dag efter behandlingen i sommerhalvåret
  • undgå sol i månederne efter behandlingen

Skulle der opstå midlertidig mørkfarvning i huden, så husk på at du gerne må kamuflere huden med en særlig recovery makeup eller lignende produkter, fx mineralsk pudder.

Hvor mange behandlinger har jeg behov for?

Antal behandlinger er helt op til dig. Jeg kan guide dig og rådgive dig. Nogle patienter er tilfredse efter bare 1-2 behandlinger, mens andre ønsker så godt et resultat som overhovedet muligt, hvilket kan opnås med flere behandlinger. 

I mange tilfælde vil der opnås betragtelig forbedring af arrene på op til 70% efter 3-4 behandlinger med MedArt CO2 laser.

Så længe du oplever, at dine aknear forbedres efter hver behandling, giver det mening at fortsætte behandlingerne. Husk også på at arrene bliver ved med at forbedres i op til et år efter en behandling.

Antal behandlinger varierer fra person til person og afhænger bl.a. af, hvor dybe arrene er samt hvilken slags aknear, der er tale om. To andre faktorer spiller også en vigtig rolle, nemlig din hudfarve og hvor lang en nedetid, du kan acceptere.

Behandlingerne placeres fx med 2-3 måneders intervaller. 

Akne ar behandling fraktioneret CO2 laser læge ulrik knap
fraktioneret laser behandling ar efter akne læge ulrik knap

Hvornår ses resultaterne efter behandling af aknear med fraktioneret CO2 laser?

Resultatet efter en enkelt behandling med MedArt CO2 laser ses efter 6-8 måneder, men i virkeligheden fortsætter remodelleringen af arrene i op til et år efter behandlingen.

Hvad er resultaterne?

Jeg anvender forskellige teknikker, der er målrettet de dybeste, mest iøjnefaldende og sværeste aknear først. Her gælder det om at genopbygge huden fra bunden for de flotteste resultater. Denne strategi er én af årsagerne til at mine patienter kommer langvejs fra for at få behandling og permanente resultater.

Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser

Er resultaterne permanente?

Jeg anbefaler altid behandlinger, der giver dig permanente resultater.

Valg af behandling afhænger af, hvilke slags aknear du har.

Jeg anvender en vifte af forskellige metoder lige fra TCA cross, subcision, fillers, småkirurgi, kemiske peelinger til fraktioneret lasere og andre energi-baserede behandlinger. 

Alle disse behandlinger giver permanent forbedring af aknear.

Hvor meget kan jeg forvente at mine aknear forbedres med fraktioneret CO2 laser?

Du kan forvente en gradvis forbedring efter hver behandling.

Resultatet kan variere fra patient til patient, og jeg kan aldrig garantere, at dine aknear forsvinder 100%.

Huden heler og forbedres langsomt efter hver behandling.

Derfor anbefaler jeg, at der mindst går 6-8 uger mellem hver laserbehandling.

Det er umuligt på forhånd at forudsige det endelige resultat eller hvor meget hver aknear forbedres efter hver behandling.

Årsagen er, at vi alle heler forskelligt.

Tænk bare på, hvordan nogle mennesker kan have akne i årevis uden nogensinde at udvikle et eneste ar, mens andre får aknear selvom de kun har haft nogle få overfladiske bumser.

Behandling af aknear er et maraton, ikke et 100-meters løb. Så med lidt tålmodighed, opnår vi sammen de bedste resultater.

Kan laserbehandling kombineres med andre teknikker?

Behandling af aknear er en specialistopgave, der kræver både erfaring og viden. For at opnå de flotteste resultater anvender jeg som regel andre teknikker end bare fraktioneret CO2 laser, herunder TCA cross til ice pick scars og smalle boxcar scars, subcision og filler til dybe adhærente rolling scars og fikserede ar, samt udstansning af dybe ice pick scars. 

Røde mærker efter akne og aktive bumser kan reduceres med intens pulserende lys (IPL) eller farvestoflaser.

Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser
Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser

Kan alle aknear behandles med fraktioneret laser?

Det allerførste skridt før behandlingen er at finde ud af, hvilke slags aknear der er tale om. Det gør jeg ved at undersøge arrene ét efter ét.

Klassifikation og inddeling af aknearrene i de forskellige undertyper er utrolig vigtigt, da det danner hele grundlaget for mine valg af de teknikker, som anvendes for at opnå de bedste resultater.

Det gælder uanset, om der er tale om boxcar scars, ice pick scars, rolling scars, fikserede ar, adhærente ar, fortykkede ar, røde mærker i huden efter akne eller keloidar.

Undersøgelsen foretager jeg ved brug af indirekte belysning, hvorved huden toppe og dale træder frem.

Derudover betragter jeg patientens mimik og strækker huden over arrene for at identificere evt. strenge af arvæv i huden, som holder huden nede.

Der findes ingen standardløsning til behandling af aknear.

Hvert ar skal behandles individuelt og med forskellige metoder.

Hvad der virker godt på en type ar, virker ikke nødvendigvis på andre typer aknear.

Fraktioneret laser er dermed bare et af de værktøjer, jeg anvender til at behandle aknear.

Det første skridt i behandling af aknear er for mig at klassificere dine aknear.

På baggrund af typen af dine aknear, din hudstruktur og hudfarve, alderen af dine aknear samt helingstid ved behandling, lægger jeg en skræddersyet behandlingsplan til dig.

Vil du høre mere om, hvordan hudlæge Ulrik Knap kan hjælpe dig?

Kontakt klinikken for en konsultation. Har du spørgsmål inden du booker tid eller har du behov for hjælp til tidsbestilling, er du altid velkommen til at henvende dig helt uforpligtende til speciallægeklinikken.

Speciallæge Ulrik Knap om behandling af aknear med fraktioneret CO2 laser

Fraktioneret CO2 laser behandling er en af mine favorit behandlinger af aknear, men er sjældent den eneste metode, jeg anvender mod aknear. 

Det skyldes, at langt de fleste af mine patienter har en kombination af forskellige slags aknear, herunder rolling scars, boxcar scars, ice pick scars, dybe porer, lineære ar og fikserede ar. 

Behandling med fraktioneret CO2 laser virker ved at stimulere hudens fibroblaster til at danne nyt kollagen og remodelle arvævet og er dermed en fremragende behandling i mange tilfælde, men CO2 laser er ikke den bedste behandling til alle former for aknear. 

Nogle aknear behandles bedre med andre teknikker, herunder TCA cross, kirurgisk udstansning eller subcision.

Det afhænger helt af typen af aknear. Og det er præcis derfor, at det er så vigtigt, at du ses af en specialist, der har forstand på de forskellige aknear typer og kan tilbyde andet end blot laserbehandling.

Omhyggelig undersøgelse af aknearrene med indirekte belysning, berøring og stræk på huden for at identificere adhærencer i huden, der skal opbrydes med subcision, fotografering og indtegning af arrene er første skridt på vejen til et godt resultat. 

Næste skridt er planlægning af et behandlingsforløb og heri indgår adskillige parametre, der skal tages i betragtning, herunder hudfarve, aknear type og nedetid. 

På klinikken skræddersyer jeg et behandlingsforløb til dig, som passer til netop dine aknear, din hudtype og den nedetid, som du kan være med til.

Jeg forklarer dig, hvilke risici samt fordele, der er forbundet med de forskellige behandlingsmetoder og sammen når vi frem til en endelig behandlingsplan.

Ligesom andre af mine gode kollegaer rundt om i verden, som er subspecialiseret i behandling af aknear er min strategi at behandle de dybeste ar og adhærente ar først.

Når hudens dybeste dale er udjævnet, kan sidste skridt være at gå i krig med de mere overfladiske ar og hudens overordnede struktur med MedArt CO2 laser.

Sådan bestiller du tid

Ønsker du at reservere tid til forundersøgelse, kan du nemt og hurtigt booke tid online her.

Har du behov for hjælp til at bestille tid eller spørgsmål før du beslutter dig for at bestille tid, så kan du hente hjælp her.

Hudlæge Ulrik Knap om behandling af aknear med fraktioneret laser (MedArt)

Fraktioneret CO2 laser behandling med MedArt er en af mine favorit behandlinger af aknear, men er sjældent den eneste metode, jeg anvender mod aknear. 

Det skyldes, at langt de fleste af mine patienter har en kombination af forskellige slags aknear, herunder rolling scars, boxcar scars, ice pick scars, dybe porer, lineære ar og fikserede ar. 

Behandling med fraktioneret CO2 laser virker ved at stimulere hudens fibroblaster til at danne nyt kollagen og remodelle arvævet og er dermed en fremragende behandling i mange tilfælde, men CO2 laser er ikke den bedste behandling til alle former for aknear. 

Nogle aknear behandles bedre med andre teknikker, herunder TCA cross, kirurgisk udstansning eller subcision.

Det afhænger helt af typen af aknear. Og det er præcis derfor, at det er så vigtigt, at du ses af en specialist, der har forstand på de forskellige aknear typer og kan tilbyde andet end blot laserbehandling.

Omhyggelig undersøgelse af aknearrene med indirekte belysning, berøring og stræk på huden for at identificere adhærencer i huden, der skal opbrydes med subcision, fotografering og indtegning af arrene er første skridt på vejen til et godt resultat. 

Næste skridt er planlægning af et behandlingsforløb og heri indgår adskillige parametre, der skal tages i betragtning, herunder hudfarve, aknear type og nedetid. 

På klinikken skræddersyer jeg et behandlingsforløb til dig, som passer til netop dine aknear, din hudtype og den nedetid, som du kan være med til.

Jeg forklarer dig, hvilke risici samt fordele, der er forbundet med de forskellige behandlingsmetoder og sammen når vi frem til en endelig behandlingsplan.

Ligesom andre af mine gode kollegaer rundt om i verden, som er subspecialiseret i behandling af aknear er min strategi at behandle de dybeste ar og adhærente ar først.

Når hudens dybeste dale er udjævnet, kan sidste skridt være at gå i krig med de mere overfladiske ar og hudens overordnede struktur med MedArt CO2 laser.

minoxidil

Varmeste hilsner

Behandling af aknear med MedArt laser / CO2 laser

Speciallæge Ulrik Knap, MD, Specialist i Laserbehandling og aknear